תוכנית הפעולה לחיזוק החקלאות בעמק חפר - גלית שאול

תוכנית הפעולה לחיזוק החקלאות בעמק חפר

חברות וחברים יקרים

עמק חפר הוא הריאה הירוקה הגדולה והנגישה ביותר לגוש דן והמרכז.

הדרך היחידה לשמור על השטחים הפתוחים והירוקים והצביון הכפרי של ישובי המועצה היא באמצעות חקלאות משגשגת.

על כן, גיבשתי עם חקלאים מובילים מהעמק תוכנית לשימור ופיתוח החקלאות בעמק והפיכתה למשאב אסטרגי בפיתוח הכולל של העמק.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלי ולהוביל את חיזוק החקלאות בעמק.

שלכם,

גלית שאול

החזון

מועצת עמק חפר תתמוך ותעודד פעילות חקלאית בעמק, מתוך ראיית

חשיבות החקלאות בעמק – ברמה הכלכלית, ברמת איכות חיי התושבים,

ברמה האסטרטגית וברמה ההיסטורית.

הנחות היסוד

 • "עמק ירוק" הוא עמק מפותח בו חקלאות אינה סיסמא, אלא מורשת
  היסטורית ודרך חיים.
 • סביבה חקלאית הינה סביבה היוצרת ריאות ירוקות לתועלת כלל התושבים.
 • חקלאות חדשנית מתקדמת וטכנולוגית – יכולה וצריכה להיות מקור פרנסה לתושבי העמק, גם בחקלאות ביתית ומשקית – הן לחקלאים עצמם והן לספקי שירותים שונים (יצירת שרשרת ערך) באופן מיידי אך גם בראייה עתידית של טובת הדורות הבאים.
 • עמק חפר הוא המותניים הצרים ביותר של מדינת ישראל , לכן שימור ושמירת השטחים בו ירוקים, תפוסים וחקלאיים הוא אינטרס אסטרטגי, לא רק של תושבי המועצה.
 • עמק חפר תחום וגובל בשלוש ערים, להן אינטרס ברור לספח אליהם חלקים ממנו לצורך התרחבותן.
  אחד מהטיעונים המרכזיים בהם עושות הערים שימוש הוא הטיעון של שטחים חקלאיים ללא שימוש הנדרשים להן לטובת פיתוח (פיתוח = בניינים רבי קומות) לפיכך, פיתוח וחיזוק חקלאות פעילה הינו אינטרס אסטרטגי חיוני של כלל תושבי עמק חפר.

 

 • פיתוח מוקדי פעילות נופש וחוויה על בסיס מיתוג עמק חפר כמרכז החקלאי והריאה הירוקה של מישור החוף – חופים, אגמוני חפר, פארק נחל אלכסנדר ואזה"ת עמק חפר.
 • עידוד עסקים מקומיים, בדגש על Farm To Table ו- Farm To User , בד בבד עם הגברת הפיקוח הבטחוני חקלאי באזורים בהם מתקיימת פעילות נופש וחווייה למניעת נזקים ע"י הנהנים.
 • עידוד ותמיכת יוזמות חקלאיות של חקלאים תושבי העמק, בדגש על חקלאות "ביתית/משקית".
 • תמיכת המועצה, באופן פעיל, בהקמת ופתיחת "שווקי איכרים" במרכזים האזוריים בעמק ובאזור התעשייה.
 • תמיכת המועצה, באופן פעיל, בהקמה ופיתוח של תעשיה חקלאית.
 • בחינת הקלות עד התבססות, הן ברישוי עסקים, הן בועדה לתכנון ובנייה והן בגבייה, תוך סטנדרטיזציה וקיצור זמני המתנה בהליכי רישוי בעיקר.
 • שיתוף משרדי הממשלה (בעיקר חקלאות ובטחון), הקרן קיימת לישראל, החטיבה להתיישבות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה, בהשבת חשיבותו של העמק למדינה ולבטחונה על כנה ולשמר את העמק ירוק, חקלאי ופורח!